En un servidor de correu que tinc amb postscreen configurat per evitar la brossa, es donava una situació curiosa: un amic, amb les dades de connexió correctes, no podia connectar al servidor des del seu mòbil.

Mirant el log apareixia això quan intentava connectar:

CONNECT from [x.x.x.x]:28136 to [y.y.y.y]:25
PREGREET 22 after 0.11 from [x.x.x.x]:28136: EHLO [z.z.z.z]\r\n
HANGUP after 0.32 from [x.x.x.x]:28136 in tests after SMTP handshake
DISCONNECT [x.x.x.x]:28136
CONNECT from [x.x.x.x]:9208 to [y.y.y.y]:25
PREGREET 22 after 0.08 from [x.x.x.x]:9208: EHLO [z.z.z.z]\r\n
HANGUP after 0.3 from [x.x.x.x]:9208 in tests after SMTP handshake
DISCONNECT [x.x.x.x]:9208

El mòbil del meu amic penjava ràpidament sense enviar la comanda QUIT i el postscreen el considerava com a brossa, mostrant-li el missatge d'error de credencials. Hauria de poder connectar igualment, però no sé per què, el meu postscreen no el deixava passar.

Una possible solució és posar-lo a la llista blanca del postcreen perquè es connecte igualment.

Afegim, per exemple, la següent línia al fitxer /etc/postfix/main.cf:

postscreen_access_list = permit_mynetworks, cidr:/etc/postfix/llista_blanca.cidr

i en aquest fitxer, finalment, afegim la ip del meu amic perquè el permeta passar:

x.x.x.x permit

Més info: Postscreen