El Ghost és una plataforma de publicació una mica especial, que utilitza un llenguatge de marques lleuger en l'edició d'entrades. Se n'aprofita de la tecnologia de node.js i utilitza, evidentment, javascript per funcionar.

És a dir, per entendreu-ho, un gestor de continguts com ara el WordPress, però per a frikis.

El cas és que m'agrada i he decidit passar-me a aquest gestor durant un temps.

Us explique com s'instal·la en ubuntu 14.04. No res de l'altre món.

Instal·lem node.js i npm:
$ sudo apt-get install -y nodejs

Ens baixem la darrera versió del Ghost:
$ wget https://ghost.org/zip/ghost-latest.zip

Desempaquetem:
$ unzip ghost-latest.zip

Instal·lem les dependendències:
$ $npm install --production

I si no hem tingut cap error en el pas anterior, iniciem el servidor:
$ npm start

Si obrim la url http://127.0.0.1:2038 (port per defecte) al navegador, hem de poder vore el flamant ghost executant-se. Per anar al panell d'administració cal anar a la url: http://127.0.0.1:2038/ghost.

I ja sols ens queda personalitzar la nostra instal·lació modificant el fitxer config.js que hi ha al directori arrel.