Una cosa que mai no havia vist.

Cas típic: un ordinador amb ubuntu de sistema operatiu que es queixa que queda poc espai.

Entre al sistema i efectívament:

# df -h
S.ficheros   Tamaño Usados Disp Uso% Montado en
/dev/sda1     66G  62G   0 100% /
none       4,0K   0 4,0K  0% /sys/fs/cgroup
udev       3,8G  4,0K 3,8G  1% /dev
tmpfs      765M  1,3M 764M  1% /run
none       5,0M   0 5,0M  0% /run/lock
none       3,8G  152K 3,8G  1% /run/shm
none       100M  44K 100M  1% /run/user

El primer que faig en aquestos casos és buidar la memòria cau del gestor de paquets, per si s'han quedats paquets per esborrar després d'instal·lar.

$ sudo aptitude clean

Sense èxit en aquest cas.

Altra cosa que faig és desinstal·lar nuclis innecessaris que es queden després d'actualitzar.

# aptitude search linux-image | grep ^i
i  linux-image-3.13.0-55-generic  - Linux kernel image for version 3.13.0 on 6
i  linux-image-extra-3.13.0-55-gen - Linux kernel extra modules for version 3.1
i A linux-image-generic       - Generic Linux kernel image

Sense èxit en aquest cas.

Altra cosa que faig és cercar fitxers de registre al directori /var/log. Alguns processos en poden fer que el seu registre siga enorme, com per exemple una base de dades postgresql amb problemes.

Sense èxit en aquest cas.

Aleshores quan res d'això no em funciona, no queda més remei que cercar fitxers grans a pèl.

I quina ha estat la sorpresa quan he trobat això:

# find . -size +100000k -exec du -h {} \;
107M  ./var/log/odoo/odoo-server-jgb.log
151M  ./opt/openerp/src/core-ocb/.git/objects/pack/pack-374251e.pack
489M  ./opt/openerp/src/core-ocb/.git/objects/pack/pack-c65140b.pack
115M  ./usr/share/icons/HighContrast/icon-theme.cache
find: «./run/user/1000/gvfs»: Permiso denegado
341M  ./home/usuari/.cache/upstart/gnome-session-Unity.log.4.gz
50G  ./home/usuari/.cache/upstart/gnome-session-Unity.log.1
368M  ./home/usuari/.cache/upstart/gnome-session-Unity.log.3.gz
102M  ./home/usuari/.cache/upstart/gnome-session-Unity.log.2.gz
148M  ./home/usuari/.cache/upstart/gnome-session-Unity.log.5.gz
0  ./sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/resource2_wc
0  ./sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/resource2

Això no ho havia vist mai.

[Edit]: Efectivament, és un bug d'ubuntu: https://bugs.launchpad.net/unity/+bug/1240848