Simplement per recordar-ho en un futur.

Si vull provar un pull del github en el meu repositori local creant una branca i sé el seu número, la manera més fàcil és:

$ git fetch origin pull/144/head:testing

Això crearà una branca testing del pull número 144 com podem comprovar amb:

$ git branch * 7.0 testing

Ja solament queda fer un checkout a la nova branca

$ git checkout testing 7.0 * testing

I quan acabes de fer les proves, ja saps:

$ git checkout 7.0 $ git branch -D testing S'ha suprimit la rama testing (ha estat 334e727).